Miscellaneous Black & White Snapshots

    

Polaroids taken around Eugene, Oregon 2016
© Dver

Advertisements